Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Nu är vi igång

HemsidanPosted by friskstaffe.se 14 Oct, 2012 00:03
Sent igårkväll lanserade jag friskstaffe.se genom att dels lägga ut info på olika facebookgrupper, men även maila de uppfödare som finns med på listan över kennlar.

Jag skapade också en sida på facebook

Jag är väldigt glad över de positiva reaktioner jag fått. jag är även tacksam mot de som hört av sig och föreslagit ändringar och förtydliganden samt påtalat fel. För även om jag försökt vara så noggrann som möjligt finns det ju en risk för fel. Och då är det jättebra att någon hojtar till och påpekar felen.

Några genomgående felkällor uppmärksammades också som kan vara bra att ta upp även här:

1. Enbart hälsoresultat som är registrerade i SKKs avelsdata finns medräknat. Det innebär att om en avkomma är röntgad i t.ex. Norge, kommer inte det resultatet finnas med

2. Uppgifterna om från vilket år kullen är, är lite luddigt. Det angivna året handlar egentligen mer om vilket år jag samlade in uppgifterna. Detta har jag gjort varje år runt årsskiftet sedan 2008. Ibland i slutet på december, ibland i början på följande år. Och eftersom det finns en viss eftersläpning, kullarna registreras inte samma dag som de föds, utan det kan ta några veckor, så innebär det att kullar födda sent på året kan registreras nästkommande år

3. Om det är flera kullar under samma år, kan det ibland vara så att de redovisas i fel ordning. Alltså att en kull som föddes i oktober ligger placerad över en kull som föddes i april.

4. Eftersom hälsoresultaten samlades in runt årskiftet så är det det hälsoresultat som fanns registrerat vid den tidpunkten som redovisas. T.ex om en kull kom 2008 och en förälder röntgades för första gången under 2009, kommer den föräldern så som oröntgad

5. Om en hund röntgas flera gånger och det skickas in för avläsning till SKK, så kommer den hundens resultat räknas lika många gånger som röntgen har skett. Det skulle vara ett mycket omfattande arbete att identifiera dessa fall ur råmaterialet, och då det inte är särskilt vanligt att en hund röntgas om så får detta fel ligga kvar. Om någon upptäcker ett sådant fall, blir jag tacksam om ni meddelar mig.

Även ett antal mindre positiva reaktioner har kommit, från uppfödare som inte vill delta i sammanställningen. Jag har försökt att förklara att detta är en sammanställning utifrån SKKs öppna data, där person- och hundnamn är borttagna, och att kennlarna är utvalda efter samma kriterier - dvs att man haft minst tre kullar sedan 2008 där både tiken och hanen är svenskregistrerade. Och om man skall börja ta bort kennlar så ger det inte samma heltäckande bild.

Däremot accepterar jag självklart att de inte vill förekomma med kontaktuppgifter eller svara på kompletterande frågor.

Jag funderar dock på att gå med på kraven från de som absolut inte vill finnas med på sammanställningen. Men då skulle det på kennelns sida istället stå något i stil med "Kenneln vill ej att resultat på hälsotester på avelsdjur och kullar redovisas här. För mer info om kennelns val av avelsdjur hänvisas till SKK:s avelsdata eller hunddata. Kontakta info@friskstaffe.se om det behövs hjälp att hitta informationen.

Sedan kan man ju fundera på hur seriöst det är med uppfödare som inte vill stå för sina val av avelsdjur. Tanken med det kompletterande formuläret är att varje uppfödare skall kunna utveckla sina tankar och överväganden för att ge valpköpare en bättre bild av hur just de resonerar.

Vad tycker ni? Skall uppfödare kunna plocka bort "sin" statistik"?

  • Comments(3)//blogg.friskstaffe.se/#post1