Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Statistik från Agria

HälsaPosted by friskstaffe.se 20 Nov, 2012 23:29

Idag har jag fått statistik från Agria gällande hälsa hos Staffordshire bullterrier för åren 1995 och 2006 som jag tänkte titta lite närmare på.

Först och främst skall man tänka att tidsperioden det rör, 1995-2006, så var antalet försäkrade staffar inte särskilt många. Därför skall man tolka statistiken med försiktighet. För åren 1995-2002 var det bara ca 245 hundar per år som var försäkrade. För åren 2003-2006 var det 435 st/år

Enligt Agria skall det under början av 2013 komma mer uppdaterad statistik som jag tror är mer tillförlitlig då antalet staffar ökat mycket sedan 2006.

ORSAKER TILL VETERINÄRBESÖK

Det är vanligare att staffar söker veterinärvård än andra raser.

De vanligaste anledningarna till veterinärbesök för försäkrade hundar som kostar mer än självrisken är:

1. Skada/Olycka (ca 15%)

2. Hud (ca 13%)

3. Matsmältning (ca 12 %)

4. Rörelseapparaten (ca 10%)

5. Reproduktionsorgan/Tikar (ca 9 %)

Om man tittar på mer detaljerade orsaker till veterinärbesök, ser de vanligaste orsakerna ut som nedan

1. Hudtrauma

2. Inflammationer i hud (T.ex. till följd av allergiska sjukdomar)

3. Magbesvär som kräkningar och diarré

4. Livmodersinflammation

5. Smärta i rörelsesystemet

Jämfört med andra raser är det vanligare hos staffar med immunologiska sjukdomar, infektioner, skador, hud och ögon, och om man tittar mer detaljerat är det mer än sju gånger vanligare med håravfall och ”främmande kropp” (Vad det betyder vet jag inte. I de engelskspråkiga papprerna står det ”Foreign body_whole”) Nästan lika överrepresenterat är skador på hornhinnan, parasiter och allergi, alla mellan fyra och fem gånger så vanligt hos staffar än hos den genomsnittliga hundrasen.

DÖDSORSAKER

Tänk på att antalet döda hundar kan vara ganska få, då det dels är få försäkrade hundar under perioden, och dödligheten är lägre bland staffar (se nedan) Hur många det faktiskt handlar om framgår inte.

Statistiken tar bara upp fall där livförsäkring betalas ut, dvs försäkrade hundar under tio år. Staffar avlider i lägre utsträckning än andra raser före det att livförsäkringen upphör att gälla (10 år)

De vanligaste dödsorsakerna

1. Tumör

2. Rörelseapparaten

3. Immunologisk sjukdom

4. Skada/Olycka

5. Ingen diagnos

Om man tittar på mer detaljerade orsaker till dödsfall (t.ex delas rörelseapparaten upp i knäa, höft, armbågar, rygg osv) Ser de vanligaste orsakerna ut som nedan (Kategorin ”ingen diagnos” är borttagen)

1. Allergi/Atopi

2. Epilepsi

3. Armbågsdysplasi

4. Lymfom (Cancer i lymfsystemet)

5. Parasiter

Mellan 2003 och 2006, alltså den senare delen av tidsperioden, berodde nästan 25% av dödsfallen på rörelseapparaten, därefter neurologiska sjukdomar på ca 12 % och symptom från hela kroppen på ungefär lika hög grad

Jämfört med andra raser så är det vanligare att staffar dör pga infektion samt immunologiska sjukdomar, och om man delar upp kategorierna mer detaljerat är dödsfall på grund av parasiter, som är över 25 gånger vanligare än för andra raser. Med ”parasiter” antar jag att det menas demodexkvalster. Även hudtumörer och armbågsdysplasi är vanligare bland staffar än andra raser.

  • Comments(4)//blogg.friskstaffe.se/#post10