Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Amstaffklubben inför krav på känd status

HälsaPosted by friskstaffe.se 12 Apr, 2013 09:34
I morse väcktes jag av ett trevligt meddelande, att SKKs avelskommitté godkänt Amstaffklubbens ansökan om att införa hälsoprogram nivå 2, dvs att föräldradjuren måste ha känd HD och EDstatus för att avkomman skall få registreras i SKK.

Detta är. om jag förstått det hela rätt, nästintill identiskt med vad jag och många fler inom Staffordshire bullterrierklubben har föreslagit - och som av UK besvarats att det skulle vara omöjligt att använda importer, att det skulle vara skadligt för rasen m.m.

Nu kan man inte jämföra två olika raser rakt av, men staffar och amstaffar delar ju både historia och fysik i mångt och mycket. Därför blir det intressant att jämföra hur det ser ut statistiskt mellan raserna.

Därför har jag plockat ut statistik för de båda raserna

(Man hade kunnat särskilja C från D/E, men det får bli en annan gång)

Det jag reagerar på är att det är såpass större andel staffar som inte ens är röntgade när de paras, jämfört med amstaffarna. Trots det är det amstaffarna som inför krav på känd status - medan vår klubbs (fd) UK menar att det skulle vara av ondo för rasen att införa just det kravet.

Man skall också tänka på att problem med rörelseapparaten är ett av de vanligaste problemen för staffar, det visar både klubbens hälsoenkät från 2010 och Agrias statistik.

Eftersom Agria först skickade fel rasstatistik till mig, har jag även amstaffarnas Agriastatistik, och där kan man se att det inte är stora skillnader i frekvensen och andelen problem i rörelseapparaten mellan de två raserna.

Det är intressant att två klubbar med nära besläktade raser, med liknande problem, kommer fram till två motsatta åsikter kring hur man skall hantera ett av rasernas hälsoproblem.

  • Comments(1)//blogg.friskstaffe.se/#post15