Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Agrias hälsostatistik - Del 2

HälsaPosted by friskstaffe.se 25 Aug, 2013 10:03
Efter att beskrivit Agrias statistik gällande dödsorsaker, så är det dags att gå in på varför staffar går till veterinären.

För allmän information om statistiken, kolla förra inlägget.

Dock kan det vara värt att påminna om att det är bara veterinärbesök som överstiger självrisken (mellan 1000-2500 kr/år) som tas med. Dock kan även ett enklare problem som normalt inte hade tagit med, ingå i statistiken, om hunden sedan tidigare, p grund av andra orsaker, redan passerat självrisknivån.

Hur ofta går staffen till veterinären?

Det är vanligare än för medelhunden att staffen går till veterinären. Om genomsnittshunden går till veterinären 10 gånger, så gör staffen det 14 gånger.

Däremot är skiljer sig inte andelen staffar som passerat gränsen för självrisken särskilt mycket jämfört med genomsnittet- 33% av staffarna, jämfört med 32% av alla.

Som jag tolkar det är det att det är en grupp staffar som blir tvungna att springa mycket oftare till veterinären än andra.

Varför går staffen till veterinären?

Se förra inlägget om Agrias uppdelning i huvud- och undergrupper.

När det gäller huvudgrupper är de vanligaste anledningarna, både 1995-2006 och 2006-2011

* Olyckor/Tillfogade skador
* Matsmältningsapparaten
* Rörelseapparaten
* Hud

där varje enskild orsak står för ungefär en tiondel av alla besök hos veterinären.

För de mer specificerade undergrupperna så kan se att den enskilt vanligaste anledningen till veterinärbesök är kräkningar, diarre och inflammationer i mag- och tarmkanalen. Därefter kommer smärtor i rörelseapparaten, eksem och bakteriella hudinfektioner, så som furunkulos.

Jämfört med andra raser

Staffarna är mer benägna att besöka veterinären än "medelhunden" på grund av immunologiska problem, som är tre gånger vanligare bland staffar. Infektioner, olyckor/tillfogade skador samt rörelseapparaten är samtliga ungefär dubbelt så vanligt bland staffar än för genomsnittet.

Avslutningsvis

Agrias statistik är den mest omfattande gällande hälsa som finns i dagsläget. Ändå är den svår att tolka, och verkar även innehålla en del felkällor, så man bör nog dra slutsatser med försiktighet. Dessutom blir det alltid problem att tolka och analysera statistik när man inte har tillgång till råmaterialet.

Men det är ändå ett försök att bygga ett underlag för diskussioner om våra hundars hälsa baserat på fakta och inte personligt tyckande, eller vad som finns för problem i ens omedelbara närhet.

Ännu bättre skulle det bli enligt mig om rasklubben införde systematiska och återkommande hälsoenkäter till staffeägare, så som den som gjordes 2010 - för att kunna studera och följa upp förekomsten av olika sjukdomar. Dock behövs det ett ordentligt förarbete, så att det blir lätt att genomföra regelbundet, och inte rinner ut i sanden efter ett par år, eller vid nya styrelser i klubben.


  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post19