Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Epilepsi, L2-Hga eller gliom?

HälsaPosted by friskstaffe.se 10 Sep, 2013 16:15

Som man kan se i tidigare inlägg så är epilepsi tyvärr en vanlig anledning till för tidig död hos staffarna.

Är det någon som känner till om man någonstans undersökt differentialdiagnoser för epilepsi? Alltså om krampanfallen hunden får inte beror på "vanlig" epilepsi utan på andra sjukdomar?

I diskussioner med olika personer så har dessa lyft fram olika sjukdomar som kan misstas för att vara epilepsi.

Senaste Hundsport har en artikel om gliom (hjärntumör) som genetiskt verkar härstamma från en den gamla engelska bulldoggen, vilket i sig borde innebära en förhöjd risk för staffen. Gliom ger symptom som lätt kan misstas för epilepsi. Gliom upptäcks genom magnetröntgen, eller genom obduktion efter döden.

Sedan har vi den rasspecifika sjukdomen L2-Hga, som också kan ge symptom som liknar epilepsi. Idag finns inga krav på att man avelsdjur skall vara testade för att se om de är bärare av sjukdomen, så risken att två bärare av sjukdomsgenen paras finns definitiv, och då kommer hundar att insjukna.
Eftersom det dessutom är en rasspecifik sjukdom så misstänker jag att medvetenheten bland veterinärer kanske inte är så stor.

Jag funderar också på epilepsiforskningen i Finland, där man försöker kartlägga generna som orsakar den "vanliga" epilepsin. Blir inte denna forskning försvårad om man får in blod från hundar som fått en oriktig epilepsidiagnos?

Rasklubben registrerar ju epilepsihundar, om det finns medicinsk relevans i mina funderingar, kanske man borde kontakta de som rapporterat in och dels fråga efter L2-hgastatus och dels om man obducerat hunden efter döden?

Jag har inte jättebra koll på det neurologiska området, är det någon som har tips på läsning?
  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post20