Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Länsstyrelsen förbjuder oröntgat i avel

HälsaPosted by friskstaffe.se 13 Jul, 2015 18:48
I slutet av juni kom ett intressant beslut från Länsstyrelsen i Uppsala.
Där förbjuds en uppfödare av rasen Chowchow att använda bland annat ED-belastade djur i sin avel, då det strider mot djurskyddslagarna.

Uppfödaren hade använt en hane med ED 3 ihop med oröntgat, så egentligen borde det vara ett självklart beslut från länsstyrelsen att det inte är ok. Uppfödaren försvarade sig med att avelsbasen är så liten att man måste använda belastade djur. Och tittar man på statistiken för chowchow ser man att hen tyvärr inte är ensam. Av de nästan 200 kombinationer som gjorts de senaste tio åren så ser statistiken riktigt hemsk ut, bara åtta procent av parningarna gjordes mellan två friröntgade individer. I hälften av parningarna användes hundar med ED 2 eller ED 3

Så det är verkligen på tiden att någon sätter ner foten. Som tur är ser statistiken för staffar väldigt mycket bättre ut när det gäller ED - dock inte bra, bara var fjärde kombination är mellan två fria individer..(Över 1300 kullar under 10 år)

Men siffrorna ovan visar också varför det här beslutet kan komma att bli relevant även för staffeuppfödare. För en av förbuden uppfödaren får är att hen inte får använda oröntgade (ej avlästa av SKK) individer i sin avel.

Såhär skriver länsstyrelsen i sitt beslut
"Hundar med sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas får inte användas i avel. Då det är känt att ED och entropion är delvis ärftligt och kan orsaka ett stort lidande hos det drabbade djuren anser Länsstyrelsen att de parningskombinationer som NN har utfört strider mot djurskyddslagstiftningen då det kan öka risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. Parningskombinationen bryter även mot svenska kennelklubbens grundregler, 2:3. att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder.

Eftersom ED är mycket vanligt inom rasen chow chow bör man inte avla på hundar som har okänd ED status efter som det ökar risken för att avkomman skall drabbas av sjukdom och funktionshinder med lidande, dyra veterinärkostnader samt eventuellt förkortat liv som följd."


Två tredjedelar av alla kombinationer i staffeaveln de senaste tio åren gjordes med minst en oröntgad individ. Nu är inte ED ett lika stort problem inom staffevärlden som hos Chowchow. Bland staffarna blir nästan 80 procent friröntgande till skillnad från 35 procent bland Chowchow.

MEN, om man tittar på en annan kroppsdel man röntgar - höfterna, så blir länsstyrelsens resonemang i högsta grad aktuellt. För de senaste tio åren är det bara lite mer än hälften av de röntgade staffarna som blir friröntgade. Och i nästan två tredjedelar av alla kombinationer användes minst en oröntgad hund. (Det går dock åt rätt håll, under 2014 och hittills 2015 är det ca en tredjedel som använt minst en oröntgad hund)

Så frågan är - vad skulle länsstyrelsen säga om t.ex. de två kombinationerna som gjordes förra året där en oröntgad hund parades med en D-höft, eller de trettiotal kombinationer som gjordes där båda hundarna var oröntgade - rent statistiskt så skulle ungefär sex av dessa trettio kullar ha minst en hund som hade D eller E - höft - för så fördelar sig resultaten för rasen..

Det kan bli intressant att se hur SKK i stort och SSBTK tolkar länsstyrelsens beslut.

Nedan en anonymiserad version av beslutet.


  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post23