Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Amstaffklubben inför krav på känd status

HälsaPosted by friskstaffe.se 12 Apr, 2013 09:34
I morse väcktes jag av ett trevligt meddelande, att SKKs avelskommitté godkänt Amstaffklubbens ansökan om att införa hälsoprogram nivå 2, dvs att föräldradjuren måste ha känd HD och EDstatus för att avkomman skall få registreras i SKK.

Detta är. om jag förstått det hela rätt, nästintill identiskt med vad jag och många fler inom Staffordshire bullterrierklubben har föreslagit - och som av UK besvarats att det skulle vara omöjligt att använda importer, att det skulle vara skadligt för rasen m.m.

Nu kan man inte jämföra två olika raser rakt av, men staffar och amstaffar delar ju både historia och fysik i mångt och mycket. Därför blir det intressant att jämföra hur det ser ut statistiskt mellan raserna.

Därför har jag plockat ut statistik för de båda raserna

(Man hade kunnat särskilja C från D/E, men det får bli en annan gång)

Det jag reagerar på är att det är såpass större andel staffar som inte ens är röntgade när de paras, jämfört med amstaffarna. Trots det är det amstaffarna som inför krav på känd status - medan vår klubbs (fd) UK menar att det skulle vara av ondo för rasen att införa just det kravet.

Man skall också tänka på att problem med rörelseapparaten är ett av de vanligaste problemen för staffar, det visar både klubbens hälsoenkät från 2010 och Agrias statistik.

Eftersom Agria först skickade fel rasstatistik till mig, har jag även amstaffarnas Agriastatistik, och där kan man se att det inte är stora skillnader i frekvensen och andelen problem i rörelseapparaten mellan de två raserna.

Det är intressant att två klubbar med nära besläktade raser, med liknande problem, kommer fram till två motsatta åsikter kring hur man skall hantera ett av rasernas hälsoproblem.

  • Comments(1)//blogg.friskstaffe.se/#post15

Andra raser då?

HälsaPosted by friskstaffe.se 27 Feb, 2013 13:43
En fråga som jag insett ställs för sällan är hur ser hälsokraven ut för andra raser än staffen.

Så jag tog mig lite tid för att titta på hur raserna som registrerade mellan 500-1000 nya hundar 2011 (Samma år registrerades 758 nya staffar) (Hämtat från rasklubbarnas hemsidor)

Rottweiler

Har SKKs hälsoprogram för HD/ED nivå 2 (Dvs krav på känd status)

De har också avelsrekommendationer som är mer detaljerade än hälsoprogrammet, och för att få valphänvisning måste man uppfylla avelsrekommendationerna. De har också öppen sjukdomsredovisning.

Chinese Crested

Har inget SKKhälsoprogram, men har tydliga avelsrekommendationer bland annat om ögonsjukdomar.

Shetland Sheepdog

Har hälsoprogram nivå 3 (Krav på visst resultat för att få registrera avkommor) gällande PRA. Även krav på hälsan för att få valphänvisning

Jack Russel Terrier

Har inget SKK hälsoprogram, har formulär där eventuella hälsoresultat kan skrivas in för hanhundslistan

Flatcoated retriever

Har inget SKK hälsoprogram, men ställer hälsokrav på hundar på hanhundslistan

Border Collie

Har SKK Hälsoprogram nivå 2 gällande ögon och nivår 3 gällande PRA, samt har en öppen redovisning av två olika sjukdomar.

Staffordshire Bullterrier

Har inget SKK hälsoprogram. Har formulär där eventuella hälsoresultat kan skrivas in för hanhundslistan.

Fransk bulldog

Har inget SKK hälsoprogram. Har avelsrekommendationer samt hälsokrav för valphänvisningen

Dansk-Svensk Gårdshund

Har inget SKK hälsoprogram, och har avelsrekommendationer samt krav att man följer dessa för valphänvisning

Dvärgpudel

Har SKK hälsoprogram nivå 3 för PRA, samt hälsokrav för valphänvisning

Lagotto Romagnolo

Har inget SKK hälsoprogram, och har avelsrekommendationer samt krav att man följer dessa för valphänvisning

Norsk älghund (Gråhund)

Har SKK hälsoprogram nivå 3 gällande HD, samt avelsrekommendationer. Har även öppna listor på hundar som klarat vissa krav, bla hälsa

Mops

Har inget SKK hälsoprogram.

Tax, strävhårig normalstor

Har inget SKK hälsoprogram. Har hälsokrav för hundar som står med på hanhundslistan

Siberian Husky

Har genom hälsoenkäter och Agriastatistik kommit fram till att det är en frisk ras. Dock problem med inavel. Därför koncentrerar man sig på att sänka inavelsprocenten.

Engelsk Springer Spaniel

Har inget SKK hälsoprogram, men hälsokrav för valphänvisning

Finsk lapphund

Har inget SKK hälsoprogram, men avelsrekommendationer gällande hälsa

Berner Sennerhund

Har SKK hälsoprogram nivå 3 gällande HD, har avelsregler samt ett hälsoregister man kan få tillgång till som medlem

American Staffordshire Terrier

Har ansökt om SKK hälsoprogram nivå 2 avseende HD och ED. Terrierklubben har tillstyrkt ansökan och man väntar på beslut från SKK. Hälsokrav för valphänvisning

Dvärgpincher

Har inget SKK hälsoprogram, men hälsokrav både för valphänvisning och hanhundslista

Papillon

Har SKK hälsoprogram nivå 3 avseende PRA. Har även avelsrekommendationer gällande hälsa.

Fundering..

Jag tycker att staffen är en av de som har lägst hälsokrav inom avel och uppfödning - vilket är tråkigt. Om andra raser, som har ungefär lika stort antal registrerade hundar lyckas ha hälsokrav för att komma tillrätta med sjukdomar - då borde det även kunna göras inom vår ras.

Ibland framförs det att några krav för staffar inte kan införas på grund av att det då skulle försvåra användandet av utrikes boende avelsdjur, då SKK inte tillåter undantag i registreringsreglerna.

Hur kommer det då sig att..

Rhodesian Ridgeback (regler gäller i norden boende hundar)

Shar Pei (regler gäller i Sverige boende hundar)

Rottweiler (del av regler gäller i Sverige boende hundar)

Boxer (regler med undantag för hanhundar utanför norden)

Tysk Schäferhund (Regler gäller i Sverige boende hundar)

Saarloos Wolfhond (I Sverige boende hundar)

Ceckoslovensky vicak (I Sverige boende hundar)

Belgisk vallhund (I Sverige boende hundar)

...har bestämmelser som reglerar registreringskraven geografiskt?

  • Comments(1)//blogg.friskstaffe.se/#post14

Hälsodeklarera din staff!

HemsidanPosted by friskstaffe.se 18 Feb, 2013 20:28
Nu tar friskstaffe.se ytterligare ett steg.

Jag lanserar två nya avsnitt på hemsidan

- Dels en sammanställning över samtliga hundar som gjort ett eller flera hälsotest som registreras av SKK sedan 1990. Totalt ca 2400 hundar som gjort över 7011 tester.

- Den andra delen, som kräver deltagande från er staffeägare, är ett hälsobibliotek för staffar. Tanken är att skapa en transparens för att främja våra älskade hundars hälsa genom att fylla i en hälsodeklaration som publiceras på friskstaffe.se

Om riktigt många deltar kan det underlätta när valpköpare letar uppfödare som passar just dem - och när de vill veta mer om den tilltänkta valpens föräldrar och släkt. Men kanske att även uppfödare kan få hjälp i sitt val av tilltänkta avelsdjur.

Så, om du har en staffe, hälsodeklararera den HÄR och läs mer hur man gör och vilka krav det är för att få bidra.

  • Comments(1)//blogg.friskstaffe.se/#post13

Uppdaterat på friskstaffe.se

HemsidanPosted by friskstaffe.se 05 Feb, 2013 20:34
Nu var det väldigt längesen det hände något på sidan, jag har lite mycket på jobbet just nu. Men nu är statistikdelen uppdaterad med lite uppgifter om hundar med olika titlar registrerade hos SKK inom t.ex. utställning, lydnad, viltspår, uppdelat per uppfödare.

Tanken med detta är jag TROR man kan få ett LITET hum om olika uppfödares inriktning, och det kanske kan vara lite hjälp i det svåra valet att välja den uppfödare som passar bäst till vad man själv är ute efter.

Jag vet att det har registrerats t.ex. fler rallylydnadstitlar än vad som framgår här, men det som är med är de titlar som registrerats fram till oktober 2012, och jag har förstått att en registrering i SKK av titel kan ta ett tag..

Tänk också att det finns titlar och prestationer som inte registreras hos SKK, t.ex. Weightpulling.


Gå in på http://friskstaffe.se/stafferasen2.html och scrolla längst ner för att se.

  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post12

Ett renrasigt helvete del 2

HälsaPosted by friskstaffe.se 17 Dec, 2012 02:01
Såg precis uppföljningen av den uppmärksammade BBC-dokumentären "Ett renrasigt helvete". Den tar upp vad som har hänt under de fyra år som gått sedan dokumentären sändes.

Jag vill verkligen uppmana alla att se den!! Gör det HÄR

Den ursprungliga dokumentären kan ses här, om man inte redan har sett den.

(Varning för starka bilder!)

Och jag är så ledsen i hjärtat. Visst, det är värre på många plan i Storbritannien, men tendensen och tänket tycker jag mig känna igen även här i Sverige.

Hur kennel- och rasklubbar hela tiden vill förändra med information istället för med regelverk. Ja, det funkar till viss gräns - men man måste våga sätta ner foten när man ser att man inte når de resultat man vill ha bara med information.

Hur man blir behandlad om man tar upp frågan på ett sätt som inte behagar rasklubbarna.

Att det är ett problem att kennelklubbar och rasklubbar i första hand är uppbyggda kring uppfödarna och hanterar frågor ur deras perspektiv. Ett talande exempel är när uppfödare på framstående positioner i rasklubben tydligt markerar att det viktigaste för dem är relationen till sina uppfödarkollegor och kallar uppfödning av hundar en "hobby".

Jag anser att det viktigaste i hundavel är hundarnas hälsa. Vi skapade en massa raser för att passa våra egna syften och åsikter om vad som är vackert, detta under en tid då människan inte kände till så mkt om inavel, anatomi och arvsgång på sjukdomar, och skapade därför en massa sjukdomar, genom att bara se till enstaka, ofta utseendemässiga, egenskaper. Numera vet vi inte allt, men mycket mer - tillräckligt mycket för att försöka ställa saker tillrätta - utan att tumma på de positiva egenskaper utmejslandet av olika raset har gett.

Och det är detta som jag anser skall vara ledstjärnan. Ett gemensamt seriöst och ambitiöst arbete för att få fram friska och hälsosamt rastypiska hundar.

Jag ser det också som problematiskt att se hunduppfödning som en hobby. En "hobby" är enligt mig en verksamhet där levande varelser inte riskerar att skadas om man "sabbar" det. Att kalla uppfödning för "hobby" tycker jag är att ta alltför lätt på det ansvar man tagit på sig när man valde att bli uppfödare.

Dokumentären, denna och den förra, tar även upp problemen med överanvändning av avelshanar. På ett mycket konkret exempel med en boxerhane som använts mycket i avel, som sedan visar sig vara bärare av en njursjukdom som man tidigare inte visste var ärftlig.

Ett sådant exempel belyser farligheten att låta en enskild hund lämna ett för stort avtryck hundpopulationen.

Risk för att sådant skall hända inom stafferasen är inte obefintlig då vi har ett antal hanar som lämnat många avkommor.

Ett exempel är en hane som lämnat 20 kullar i Sverige och som är den staff som fått flest avkommor genom tiderna i Sverige - 120 stycken under åren 2007-2012. Hittills har han 109 barnbarn, och 36 barnbarnsbarn fler kommer säkerligen under en lång tid framåt, då han bara är ca 6 år gammal.

OM (Jag säger OM, för jag har inte fått några som helst indikationer på att det skulle vara så) det visar sig att den hanen bär på någon ny okänd ärftlig sjukdom, så som boxern i dokumentären, så kommer han finnas i väldigt många hundars stamtavla, och avsevärt försvåra möjligheten att få bukt med sjukdomen, jämfört med om den fiktiva sjukdomen skulle dyka upp hos en hund som inte använts lika flitigt i avel.

Så frågan är - hur skall man göra för att få igång ett kraftfullt arbete för våra hundars hälsa? I dokumentären figurerar en kvinna som blev utesluten av en brittisk rasklubb för att hon avslöjade att en hund med en allvarlig ärftlig sjukdom använts i avel med uppfödarens goda minne. (jag antar att det var motsvarande paragraf 1.3 i SKKs stadgar) Hon startade i alla fall en parallell hundägarorganisation för den aktuella rasen. Skulle man kunna nå framgång med detta? Jag vet inte, vad tror ni?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag försökte för något år sedan maila uppfödaren till hunden med så många kullar och fråga vad som gjorde denna hund så speciell att det motiverade alla kullar, men det föll på att jag ville ha skriftlig kommunikation och han muntlig

Jag är ganska sjuk och febrig när jag skriver detta, så jag ber om ursäkt om det är virrigt...

  • Comments(3)//blogg.friskstaffe.se/#post11

Statistik från Agria

HälsaPosted by friskstaffe.se 20 Nov, 2012 23:29

Idag har jag fått statistik från Agria gällande hälsa hos Staffordshire bullterrier för åren 1995 och 2006 som jag tänkte titta lite närmare på.

Först och främst skall man tänka att tidsperioden det rör, 1995-2006, så var antalet försäkrade staffar inte särskilt många. Därför skall man tolka statistiken med försiktighet. För åren 1995-2002 var det bara ca 245 hundar per år som var försäkrade. För åren 2003-2006 var det 435 st/år

Enligt Agria skall det under början av 2013 komma mer uppdaterad statistik som jag tror är mer tillförlitlig då antalet staffar ökat mycket sedan 2006.

ORSAKER TILL VETERINÄRBESÖK

Det är vanligare att staffar söker veterinärvård än andra raser.

De vanligaste anledningarna till veterinärbesök för försäkrade hundar som kostar mer än självrisken är:

1. Skada/Olycka (ca 15%)

2. Hud (ca 13%)

3. Matsmältning (ca 12 %)

4. Rörelseapparaten (ca 10%)

5. Reproduktionsorgan/Tikar (ca 9 %)

Om man tittar på mer detaljerade orsaker till veterinärbesök, ser de vanligaste orsakerna ut som nedan

1. Hudtrauma

2. Inflammationer i hud (T.ex. till följd av allergiska sjukdomar)

3. Magbesvär som kräkningar och diarré

4. Livmodersinflammation

5. Smärta i rörelsesystemet

Jämfört med andra raser är det vanligare hos staffar med immunologiska sjukdomar, infektioner, skador, hud och ögon, och om man tittar mer detaljerat är det mer än sju gånger vanligare med håravfall och ”främmande kropp” (Vad det betyder vet jag inte. I de engelskspråkiga papprerna står det ”Foreign body_whole”) Nästan lika överrepresenterat är skador på hornhinnan, parasiter och allergi, alla mellan fyra och fem gånger så vanligt hos staffar än hos den genomsnittliga hundrasen.

DÖDSORSAKER

Tänk på att antalet döda hundar kan vara ganska få, då det dels är få försäkrade hundar under perioden, och dödligheten är lägre bland staffar (se nedan) Hur många det faktiskt handlar om framgår inte.

Statistiken tar bara upp fall där livförsäkring betalas ut, dvs försäkrade hundar under tio år. Staffar avlider i lägre utsträckning än andra raser före det att livförsäkringen upphör att gälla (10 år)

De vanligaste dödsorsakerna

1. Tumör

2. Rörelseapparaten

3. Immunologisk sjukdom

4. Skada/Olycka

5. Ingen diagnos

Om man tittar på mer detaljerade orsaker till dödsfall (t.ex delas rörelseapparaten upp i knäa, höft, armbågar, rygg osv) Ser de vanligaste orsakerna ut som nedan (Kategorin ”ingen diagnos” är borttagen)

1. Allergi/Atopi

2. Epilepsi

3. Armbågsdysplasi

4. Lymfom (Cancer i lymfsystemet)

5. Parasiter

Mellan 2003 och 2006, alltså den senare delen av tidsperioden, berodde nästan 25% av dödsfallen på rörelseapparaten, därefter neurologiska sjukdomar på ca 12 % och symptom från hela kroppen på ungefär lika hög grad

Jämfört med andra raser så är det vanligare att staffar dör pga infektion samt immunologiska sjukdomar, och om man delar upp kategorierna mer detaljerat är dödsfall på grund av parasiter, som är över 25 gånger vanligare än för andra raser. Med ”parasiter” antar jag att det menas demodexkvalster. Även hudtumörer och armbågsdysplasi är vanligare bland staffar än andra raser.

  • Comments(4)//blogg.friskstaffe.se/#post10

Stor uppdatering

HemsidanPosted by friskstaffe.se 10 Nov, 2012 15:49
Nu kommer första större uppdateringen sedan lanseringen.

Förut fanns bara statistik om kullarna höft- och armbågsröntgen. Nu har jag lagt till

*Resultat av ögonlysning

*Patellaundersökta

*Genomfört mentalbeskrivning - Både BPH och MH

Sedan har jag samkört SSBTK:s och staffinfons listor på resultat av DNA-test avseende L2-Hga och HC. Även detta har lagts in på varje uppfödare.

Hitta de olika uppfödarna HÄR

Anledningen till denna uppdatering är självklart att det inte enbart är höfter och armbågar uppfödarna har att ta ställning till. De undersökningar som presenteras nu är samtliga som SKK redovisar centralt.

Man ska dock tänka att när uppfödaren har sålt valpen har han/hon ingen beslutanderätt över den och kan inte tvinga valpköparna att göra de undersökningar som finns - bara att be, uppmuntra och kanske bekosta undersökningarna.

Men jag tror man kan få lite hjälp att se va respektive uppfödare uppskattar - någon kanske tycker att mentala utvärderingar är det viktigaste, då är det troligt att han/hon kraftigare uppmuntrar sina valpköpare att genomföra MH/BPH, och då syns den i statistiken.

Men varför presenterar jag så ofullständig statistik som den över L2-Hga och HC? Helt enkel för att det är en sjukdom som relativt enkelt kan avlas bort, då arvsgången är okomplicerad - så länge man tar sig kostnaden att göra testa sina avelsdjur som inte är genetiskt fria. Jag tror att det är många flera än de som skickat in sina resultat till SSBTK/staffinfo som faktiskt har gjort testen, och kanske statistiken uppmuntrar fler att skicka in resultaten till SSBTK:s registrer (och kanske cc:ar info@friskstaffe.se så går det snabbare att få in resultaten här)

Gällande statistiken här, så är uppgifterna från staffinfo andrahandsuppgifter, dvs det är enbart den inrapporterades ord på resultaten.

Jag har även lagt in så att man enkelt kan se hur stor del av uppfödarnas uppfödda hundar genomfört respektive hälsotest.

Slutligen vill jag återigen påpeka: De hälsotest som registreras centralt är inte de enda som staffar kan råka ut för, det finns ett gäng som man inte kan testa för och ett gäng som inte registreras centralt. Dessutom framkommer inte uppfödarnas andra områden att ta hänsyn till, t.ex. olika sorters meriteringar.

Så stirra er inte blinda på statistiken utan kolla upp även andra aspekter!

Och hittar du något fel, tveka inte att kontakta mig.

  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post9

7011 rader och ny länksamling

HemsidanPosted by friskstaffe.se 01 Nov, 2012 20:13
Nu verkar saker ha lugnat ner sig och jag har kunnat ägna mig åt andra aspekter av livet än hemsidan. Har även börjat jobba med sammanställningen av samtliga hälsotester som gjorts på staffar sedan 1990, men det kommer ta sitt lilla tag, just nu är det en excelfil på 7011 rader...

Just nu funderar jag på hur materialet skall presenteras, tanken är att det skall ge mervärde jämfört med SKK:s hunddata/avelsdata och jag har ju dessutom inte möjlighet att hålla statistiken lika uppdaterad som SKK. Kanske ska jag bara använda filen till att bara ta fram statistik. Det kan ju vara intressant hur stor andel av alla staffar som registrerats som genomgått någon slags hälsotest, eller fördjupa informationen om uppfödarna som är med på uppfödarlistan, så att det inte bara framgår avkommornas HD/ED, utan även Öga, MH, BPH, patella och ev inrapporterad resultat av L2-Hga och HC... Den som lever får se..

Jag har lagt märke att det även för mig är svårt att hitta till alla publikationer med fakta som jag länkat till på olika ställen på hemsidan. Därför har jag nu samlat alla länkar på "Länk-sidan" Uppdelat på ämne.

Om någon har fler förslag på publikationer som bör vara med, maila på info@friskstaffe.se. Tanken är att det skall vara texter med lite mer vetenskaplig tyngd, och inte bara tyck och tänk-texter.

  • Comments(0)//blogg.friskstaffe.se/#post8
« PreviousNext »