Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Agrias hälsostatistik

HälsaPosted by friskstaffe.se 24 Aug, 2013 23:31
Tidigare i veckan fick jag Agrias nya statistik som rör åren 2006-2011. Den tidigare statistiken, för åren mellan 1995-2006 har jag skrivit om i detta inlägg.

Det som är extra intressant är att man nu kan se hur förekomsten av sjukdomar förändras över tid. Nedan ett försök till analys.

Först och främst är Agrias statistik lite speciell. Den har väldigt få konkreta siffror. Man får t.ex inte veta exakt hur många staffar den gäller. Man måste också tänka på att den inte svarar på hur ALLA staffar är drabbade av sjukdomar:

Det är enbart staffar försäkrade i Agria. När det gäller dödsfall är det enbart fall där livförsäkringen betalas ut, och den slutar att gälla när hunden fyller 10 år. För veterinärvård räknas det enbart in i statistiken om kostnaden överstiger självrisken - och den kan vara mellan 1000-2500 kr/år

Man bör också vara observant på att det ibland är svårt att avgöra i vilken grupp en sjukdom hamnar. Exempel: En hund som drabbas av demodikos kan ju hamna i någon av gruppena "hudproblem", eftersom det är det som syns, "extern parasit", eftersom det är demodexkvalstrenas stora ökning som orsakar sjukdomen, eller "immunologiskt"eftersom det verkar vara ett fel på immunförsvaret som gör att demodexkvalstren ges möjlighet att föröka sig. Exakt hur Agria valt att definiera de olika grupperna i sin statistik vet jag inte.

Så, över till statistiken. och för att underlätta för mig, så kommer jag istället för att skriva "Staffar som är försäkrade i Agria och som får vård som kostar mer än självrisken alt är under tio år osv" så skriver jag "staffarna", "rasen" osv.. Agrias statistik är dessutom på engelska, så jag reserverar mig för översättningsfel.

I denna första del handlar om orsaker till död. I nästa inlägg kommer jag gå igenom anledning till veterinärbesök.

Hur många handlar det om då?

Som jag skrev ovan ger inte Agria några exakta siffor. Men ungefärliga.
1995-2002 var det i genomsnitt under 245 stycken staffar per år
2003-2006 var det i genomsnitt under 425 stycken staffar per år
2006-2011 var det i genomnistt mellan 500-1000 stycken staffar per år.
Hur många som i genomsnitt dör per år framgår inte.

Dödlighet

Om man tittar på dödligheten så kan man se att det tyvärr går åt fel. Bland staffarna som dött FÖRE 10 års ålder så har medelåldern sjunkit 1995-2002 var det 4,7 år. Mellan 2006-2011 hade detta sjunkit till 3,8, samtidigt som medelåldern för ALLA raser ökat från 6,2 till 6,8 år

Samtidigt är risken att staffen dör före 10 års ålder lägre än för "medelhunden". Men klyftan har minskat över tid.

Som jag tolkar dessa siffror så kan man hårddraget säga att det verkar som att staffen inte har en jämn åldersstruktur, antingen dör de tidigt - ELLER så blir de äldre än 10 år.

Orsaker till död

Agria delar in statistiken i huvudgrupper och undergrupper, t.ex. finns huvudgrupper "rörelseapparaten", som sedan delas upp i olika kroppsdelar, så som armbågar, knä, höfter osv. Epilepsi är en undergrupp till huvudgruppen neurologi, allergi till immunologi osv.

Rörelseapparaten är den huvudgruppen som har den föga hedrande förstaplatsen, därefter kommer olycksfall/tillfogade skador. Tredjeplatsen delas av neurologi och immunologi.

Den undergrupp som flest staffar dör av är epilepsi, därefter allergi/atopi, och magproblem som diarré/kräkningar/infektioner i mage- och tarmkanalen.

Jag tycker att statistiken när det gäller huvudgrupper stämmer ganska väl överens med den bild jag har av rasens hälsa. Däremot tycker jag att det är en ögonöppnare att epilepsi är den enskilt största orsaken till död före tio års ålder. Det visar att det är viktigare än någonsin att hjälpa forskare med blodprover, läs mer här. Det som är positivt är att arbetet går framåt genom att de lyckats identifierat gener som orsakar vissa typer av epilepsi hos vissa raser.

Jämfört med andra raser

Agria undersöker också om enskilda raser sticker ut i antalet dödsfall jämfört "medelhunden" - Vilka dödsorsaker drabbar staffar oftare än medelhunden?

För huvudgrupper, så är immunologiska sjukdomar nästan fyra gånger vanligare hos staffar än hos "medelhunden", problem med andningen/lungor är dubbelt så vanligt, detsamma gäller hudproblem.

För undergrupper, är allergi/atopi fem gånger vanligare , armbågsdysplasi 3,5 gånger vanligare, och epilepsi nästan dubbel så vanligt hos staffar som "medelhunden"


Nästa inlägg kommer att handla om Agrias statistik när det gäller veterinärbesök.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.