Friskstaffe.se

Friskstaffe.se

Friskstaffe.se-bloggen

Denna blogg är en del av siten friskstaffe.se och tar upp nyheter inom Staffordshirebullterrier världen i allmänhet och rasens hälsa i synnerhet

Friska höfter?

HälsaPosted by friskstaffe.se 17 Aug, 2014 15:51
Jag roade mig med att kolla lite på statistiken för höftledsröntgen. Tanken var att komma på något lämpligt sätt att se hur framgångsrika olika uppfödare är på att få fram friröntgade avkommor.

Man kan göra detta på många olika sätt, men jag valde att titta på staffar som röntgats de senaste fem åren, dvs 2009-08-01 till 2014-07-31. Jag plockade ut alla resultat och sorterade ut registrerade kennelnamn med tio eller fler avkommor som röntgats under perioden.
På så sätt kunde jag få fram en procentsiffra som visade hur stor andel av de som röntgats som fått fria höfter. (Kolumnen längst till höger i tabellerna)

Men att bara titta på detta riskerar att bli en skev bild av verkligheten, så benägenheten att faktiskt röntga varierar stort mellan avkommor från olika kennlar. Därför plockade jag även fram uppgifter på hur många valpar som fötts under perioden 2008-08-01 och 2013-07-31 (Eftersom en hund måste vara 12 månader för att få sitt röntgenresultat avläst och registrerat hos SKK)

På så sätt kunde jag även få fram siffrorna för hur stor andel av avkommorna som röntgats, samt hur stor del av avkommorna som har blivit friröntgade (HD A eller B) För att inte enstaka resultat skulle tillmätas alltför stort värde, så lade jag till kriterierna att:
1. Kenneln skall ha haft 10 eller fler valpar under perioden
2. Minst 10 procent av valparna skall vara röntgade
3. Minst 10 valpar skall vara röntgade

De tre olika procentkolumnerna rangordnade jag, så att den som fick högst procentsiffra i respektive kolumn för placering ett, näst högst fick placering två osv. Jag lade därefter ihop de tre kolumnerna. Den kennel som fick lägsta siffran blev toppplacerad, och den som fick högsta blev bottenplanerad.

Det man skall tänka på när man tittar på denna lista är att det är MÅNGA kennlar som är bortsorterade för att de inte uppfyller kriterierna. Om jag minns rätt är det ca 100 kennlar som fått minst en avkomma under de aktuella fem åren. Ca en tredjedel uppfyller alla kriterierna. I synnerhet är det små uppfödare och uppfödare som inte uppmanar sina valpköpare att röntga som fallit bort

(Under listan finns en länk till en pdf-fil med tabellerna, om det är svårt att läsa på denna bild)


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.